KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu metnin amacı, kişisel verilerinizin azami güvenliğinin sağlanması hususunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektir. Nivo Teknoloji Ticaret A.Ş. olarak vermiş olduğumuz hizmetlere ve diğer ticari faaliyetlerimize bağlı olarak; sözlü, yazılı, elektronik ortam, internet sitesi gibi kanallar aracılığı ile temin edilen kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenen çerçeveye uygun olarak kaydedilebilmekte, saklanabilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılabilmekte ve Kanun’un izin verdiği diğer şekillerde işlenebilmektedir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Nivo Teknoloji Ticaret A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak alacak, kullanacak ve işleyeceğiz. Nivo tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi de, Veri Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Nivo Teknoloji Ticaret A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak alacak, kullanacak ve işleyeceğiz. Nivogo tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi de, Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde, www.nivogo.com uzantılı web adresinde bilahare duyurulacaktır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Bu kapsamda; Güvenlik Kamera Kayıtları; yasal mevzuata aykırı her tür davranışa karşı misafirlerimiz, Nivogo ve çalışanları ve ilgili diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak gerektiğinde yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla ile adli ve idari makamlara karşı paylaşmak ve iş süreçleri ile mağaza faaliyetlerinin iyileştirilmesi amaçlarıyla güvenlik kamera kayıtlarını işliyoruz. Alışveriş Sürecinin Neticelendirmesi; Alışveriş sürecinin neticelendirilmesi amacıyla yasal mevzuat gereği düzenlenmesi gereken fiş/fatura ve diğer evrakların düzenlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda gerçeklemesi gereken tüm operasyonel süreçleri yerine getirilmesi amacıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, alışveriş bilgileri, gerekmesi halinde banka hesap bilgileri, gerekmesi halinde kredi kartı bilgilerini işliyoruz. Ticari Elektronik İleti; Ticari Elektronik İleti izninin tarafından verilmesi halinde, kişiye özel kampanyaların duyurulması, gerekmesi halinde internet sitesi veya mağazalarda yapılacak kampanyaların duyurulması, bilgilendirmelerin yapılması ve bu kapsamda diğer ticari iletişimin gerçekleşmesi amacıyla iletişim bilgilerinizi işliyoruz. Kişisel verileriniz, sağladığımız hizmete ve ticari faaliyetlerimize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; özellikle giyim ve benzeri ürünlerin satışı ile ilgili; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; internet sitesi, kısa mesaj, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, web sitelerimizi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hizmetimizi kullanımınız sırasında temin edilen kişisel verileriniz ya da web sitemizi kullanımınız sırasında kullanılan cookie’ler (çerezler) vasıtasıyla üretilen diğer verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz, Nivogo ile ortaklarının tercihleriniz, davranışlarınız, ihtiyaçlarınız ve hayat tarzınıza göre biçilmiş mal ve hizmetlerinin e-posta, uygulama içi anlık bildirimler ve üçüncü taraf kanallarda reklam yoluyla hedefsel pazarlama yöntemiyle sunumu ve tavsiye edilmesi amacıyla işlenebilir, link verilebilir, kısımlara ayrılabilir ve analiz edilebilir. Buna ek olarak kişisel verileriniz, açık rıza vermeniz halinde Nivogo'nun mevcut kullanıcılarına benzer kitlelere yönelik hedefsel pazarlama için kullanılabilir. Bu durum Facebook ve Google gibi üçüncü taraf platformlarda özel kitleler oluşturmak amacıyla kişisel verilerin işlenmesini gerektirebilir. Nivogo, ayrıca, Hizmet üzerinden ulaşabildiği, site ziyaretleriniz veya diğer kayıtlarınıza dair hakkınızdaki veriyi burada belirtilen amaçlar için analiz edebilir ve derleyebilir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Size sunduğumuz hizmetleri ifa edebilmek adına, hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (idari süreçlerimiz, lokasyonlarımızın fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, müşteri/tedarikçi/çalışan vb. değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini, sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla, gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde, Nivo Teknoloji Ticaret A.Ş. adına hali hazırda kayıtlı veya ilerleyen süreçte tescil edilecek markalarına, hizmet alınan/verilen iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, birleşme, satış, yeniden yapılanma, yeniden organizasyon, tasfiye veya Nivogo’nun varlıklarının bir kısmının veya tamamının başka bir şekilde satılması veya devredilmesi durumunda veya devam eden bir iş olarak veya iflas, tasfiye veya benzeri bir parçası olarak Nivogo’nun sahip olduğu kişisel verilerin transfer edilen varlıklar arasında yer aldığı işlem halinde bir potansiyel alıcıya/alıcıya veya başka bir halefe, Nivogo mağazalarını işleten bayilere, teknoloji çözümleri, depolama/reklam/analiz faaliyetleri vb. konularda yurt dışında faaliyet gösteren 3. Kişilerden hizmet alınması halinde ilgili tedarikçilere sunucularının yurt dışında olması nedeniyle, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde temin edilen kişisel verileriniz aktarılabilecektir

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz hizmetlerin, belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerimizin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Nivogo’da bir hesap oluşturduğunuzda veya Nivogo müşteri hizmetlerine ulaştığınızda, Nivogo hakkınızda kişisel veri toplar. Nivogo’nun topladığı temel kullanıcı verisine, isminiz ve/veya kullanıcı isminiz, e-mail adresiniz ve/veya telefon numaranız gibi iletişim bilgileriniz ve kredi kart çeşidi ve kartın son kullanma tarihi gibi ödeme detaylarınız dahildir. Nivogo, bunlar dışında, Sizin tarafınızdan sunulması halinde doğum tarihiniz, cinsiyetiniz ve mesela adresiniz gibi diğer iletişim verilerinizi de toplar. Nivogo yine, Sizin tarafınızdan verilen aile bireylerinize ait (aile bireylerinizin isimleri, e-mail adresleri, doğum tarihleri ve ilgi alanları dahil) verileri de toplayabilir. Bu kişisel verileri paylaşmayı tercih etmeniz halinde, ilgili kişilerden gerekli olduğu ölçüde rızalarını almış olmanız ve aynı zamanda bu kişileri işleme faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirmiş olmanız gerekir. www.nivogo.com internet sitesini ziyaret ettiğinizde, Nivogo’nun kullanıma ilişkin veriyi (başlık seçimleri ve arama sorgusu gibi), izleme bilgisini (görüntülenen içerik gibi) ve teknik veriyi (benzersiz platform kimlikleri, telefon ve platform sürümleri, cihaz IP adresi, dil ayarları, URL bilgisi, parola (şifrelenmiş), çerez verileri ve tarayıcı tipi gibi) toplayabilir. Ayrıca, Nivogo faturalandırmayı kolaylaştırmak amacıyla Nivogo’nun ödeme hizmet sağlayıcısına vermiş olduğunuz bilgilerin bazılarını toplayabilir ve işleyebilir. Nivogo yine, seçtiğiniz ödeme yöntemine dair bazı kişisel verileri de toplayarak işleyebilir. Nivogo tarafından bu amaçla toplanan kişisel veriler, Hizmet'i almaya ehil olduğunuzun ve ödeme yönteminizin tespiti amacına yönelik olarak toplanmaktadır. Ancak, Nivogo, kendisinden ayrı sistemler altında bağımsız faaliyet gösteren üçüncü taraf ödeme hizmetleri ile işbirliği yapmakta olduğundan, kredi kartı numarası gibi ödemeye dair bütünsel veriler Nivogo’da toplanmaz ve saklanmaz. Nivogo, söz konusu üçüncü taraf ödeme hizmet sağlayıcıların faaliyetlerine ilişkin bilgi almanızı önerir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kişisel veri sahibi,
•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi, Yeşilce Mahallesi Emirşah Sokak No:21/2 Kağıthane İstanbul adresine ıslak imzalı olarak, [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak yada noter kanalı ile gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

6. Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Onay
Internet sitemizden mal/hizmet satın alan Nivogo müşterileri, internet sitemizin kullanıcıları ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, sitemizde yayımlanan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metni"nin üzerine “tik” atmak sureti ile veya Mağazalarımızda ilgili personellerimiz vasıtası ile SMS olarak gönderilen doğrulama kodunun Nivogo sistemlerine girilmesi ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.
Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, Site'de bazı özelliklerin kullanım dışı kalabileceği, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla ürün satın alma işleminin yapılamayabileceği önemle dikkate alınmalıdır. Zira, istisnai durumlar saklı kalmak kaydı ile, ürün satın alabilmek için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile ürün satışı yapılamamasından dolayı Nivogo hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve Nivogo’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.