Döngüsel Kasım’da En Gerçek Fırsatları Kaçırma!

“Kaçacak Fırsatlar” iletişimleri sıklıkla Kasım ayında karşımıza çıkıyor. FOMO (fear of missing out) yani kaçırma korkusu denen, günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan bu yeni terim, ihtiyaç fazlası ürünler almamıza sebep oluyor.

Ancak gerçek fırsatlar hem bütçemizi korumak hem de yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılmaktır. Nivogo’yla her ikisi de mümkün! Döngüsel Alışverişle hem bütçene hem dünyamıza fayda sağlayabileceğini biliyor muydun?

Gerçek Fırsatlar: Dünya İçin Ne Anlama Geliyor?

Nivogo’yla gerçek fırsatlar, sadece şu anı değil, geleceği de ilgilendirir. Dünya çapında hızla büyüyen lineer ekonomik modelle büyüyen hızlı moda endüstrisi, doğal kaynakları tüketirken karbon emisyonlarını artırarak çevreye zarar veriyor. Bu, gezegenimizin sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına zarar veriyor. Gerçek fırsatlar, bu olumsuz etkilere karşı koymak ve daha sürdürülebilir bir geleceği teşvik etmek anlamına geliyor.

Döngüsel Alışverişle Neler Sağlanıyor?

Döngüsel alışveriş ürünlerin yeniden kullanılmasını teşvik eder, böylece yeni ürünlerin üretimi ve tüketimi azalır. Böylece dünyamız için önemli çevresel fayda sağlar:

Azalan Karbon Emisyonları: Yeniden kullanılan ürünlerin üretimi, yeni ürünlerin üretimine kıyasla çok daha az enerji ve kaynak gerektirir. Bu, karbon emisyonlarının azalmasına katkı sağlar. Döngüsel alışveriş, karbon ayak izini azaltmanın bir yolu olarak öne çıkar. Şimdiye kadar yenilediğimiz ürünlerle 9,4 milyon kg karbon emisyonunun önüne geçtik!

Su Tasarrufu: Giysi ve tekstil ürünleri üretimi, büyük miktarda su kullanımı gerektirir.  Örneğin sadece bir pantolon 5510 litre su yani bir kişinin 10 yıllık içme suyu ihtiyacı kadar su kullanılarak üretilir. Döngüsel alışveriş, ürünlerin yeniden hayata döndürülmesi sayesinde su kaynaklarının korunmasına yardımcı olur. Bu sayede şimdiye kadar 7,3 milyar litre su tasarrufu sağladık!

Çevresel Etkiyi Nasıl Ölçüyoruz?

Nivogo olarak, çevresel etkimizi ölçmeye büyük bir önem veriyoruz.

İlk olarak, senden ve markalardan yeniden hayata döndürmek üzere ürünleri topluyoruz. Türkiye’nin ilk ve en büyük Yenileme Merkezinde yeniden hayata döndürüyoruz. Bu işlem sırasında kullanılan kaynakları ve enerjiyi dikkate alarak, bu ürünlerin üretimi sırasında ortaya çıkan karbon emisyonları ve su kullanımını hesaplıyoruz. Bunu da İngiltere merkezli global sürdürülebilirlik danışmanımız Metsims ile geliştirdiğimiz metodoloji ile ölçüyoruz.

Yeni ürün üretiminden doğacak karbon emisyonu ve su kullanımı engellenirken, yenileme işlemleri sırasında da bir takım malzeme, enerji ve su kullanmaktadır. Yapılan hesaplamalarda bu sarfiyatlar da dikkate alınıp toplam kurtarılan emisyon ve su kullanımı faydasından azaltılmıştır. Bugüne kadar önlemiş olduğumuz toplam emisyon ve su kullanımı verileri işlem sarfiyatlarının çıkarılması ile bulunmuş net değerlerdir.

Ürün spesifik emisyon hesaplarında, Ecoinvent LCA veri tabanı ve literatür yardımı ile tekstil ürününün üretilmesinden kaynaklanan sera gazı emisyonu tespit edilmiştir. Elde edilen bu emisyon değeri spesifik olarak bedeni belirtilmediği takdirde orta bedene (Örneğin üst giyim ürünleri için M beden gibi) eşit kabul edilerek, diğer bedenler içinde boyut ve kütle oranları kullanılarak beden spesifik emisyon faktörleri bulunmuştur. Bulunan bu faktörlerden ürün özelinde yapılan işlemlerden kaynaklanan emisyonlar net fayda bulunması amacıyla çıkartılmıştır. Bu yöntemle, kullanıcının satın aldığı o ürün özelinde kullanıcının bu ürünü satın alarak ne kadar emisyon oluşmasının önüne geçtiği spesifik olarak ortaya konulmuş olmaktadır. Döngüsel alışveriş platformlarımızdan alışveriş yapan kullanıcı üzerindeki kıyafeti satın alarak çevreye ne kadar CO2 eşdeğeri salımının önüne geçtiğini somut olarak bilmektedir.

Örneğin, Yenileme merkezimizde, genel temizlik ve leke giderimi işlemleri uygulanan M beden bir erkek tişörtünü satın alan bir kullanıcının engel olacağı karbon emisyonu: M beden tişört üretilmesinden kaynaklanan ortalama emisyon faktörü farklı kaynaklardan düzenlenen verilere göre ortalama 7 kgCO2e olarak değerlendirilmiştir. Yenileme işlemlerinde 2 örnekleme ile genel temizlik işlemi 0,025 kgC2e (malzeme kullanımı ve enerji tüketimi kaynaklı emisyonlar baz alınmıştır), leke giderimi işlemi 0,048 kgCO2e (malzeme kullanımı ve enerji tüketimi kaynaklı emisyonlar baz alınmıştır) emisyona sebep olmaktadır. M beden tişört yenilenmesinden kaynaklanan net fayda;

7-(0,025+0,048) = 6,93 kg CO2e’dir.

Aynı işlemler su ayak izi için de ilgili faktörlerle yapılarak net su ayak izi azaltımları ürün özelinde hesaplanmıştır. Ürünlerin kullanım durumuna göre potansiyel ömrü dikkate alınmış, kullanılmış veya yeni bir ürüne göre daha kısa vadede ömrünü tamamlayabilecek ürünlerin faydası faydalı ömre oranla azaltılmıştır.

Gerçek fırsatlar, kişisel kazançlarla birlikte aynı zamanda dünyamızın geleceği ve sürdürülebilirliğiyle de ilgilidir. Döngüsel alışveriş, bu gerçek fırsatları yakalamamıza yardımcı olurken, çevresel etkilerin ölçümü de sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmemize fırsat sağlıyor.

Döngüsel Kahraman artık gerçek fırsatların ne demek olduğunu keşfettiğine göre; “Döngüsel Kasım’da Gerçek Fırsatları Kaçırma!”